Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

Основната цел на този проект е да анализира данните за опасните зони на пътя, където натрупванията на пътни инциденти са закономерност поради определени причини, които също подлежат на анализ. Това е възможно само и единствено ако бъде анализирано пространственото разпределение на всички тези данни. Само тогава могат да бъдат намерени закономерностите, които причиняват тези натрупвания и могат да се намерят истинските причини. Всичко това води до необходимостта да бъде разработена такава среда за визуализация и работа, че данните да бъдат пространствено ориентирани и да бъдат достъпни в картна среда. Именно затова в рамките на този проект е реализирана интерактивна карта, използван е системен ГИС софтуер, който да достъпва данните по същия начин (за да ги допълва и редактира) и мобилно приложение за телефони, което изпълнява специализирани функции за водачите на ППС на пътя.

Порталът за картиране на blackspot локациите в община Борово е реализиран по проект: „W-TEN – Well connected nodes Giurgiu – Borovo to TEN-T transport network” с код на е-MS: ROBG-440, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програма Interreg V-A Румъния-България.

Връзка с нас: