Стартира проект за мониторинг на трафика

Съвсем скоро ще стартира проект „Разработване на интегрирана система за мониторинг на трафика по проект „W-TEN – Well connected nodes Giurgiu – Borovo to TEN-T transport network”. В рамките на този проект ще бъде разработена интегрирана информационна система за автоматизирано събиране на данни за мониторинг на трафика по пътната мрежа на община Борово и водещия партньор – Giurgiu County (окръг Гюргево) на предварително определени за това локации. Системата ще има възможност за интеграция със съществуващите информационни системи за трафика и пътната безопастност на община Бяла и водещия партньор – Окръжен съвет – Гюргево чрез директна интеграция или чрез интеграцията на данни от тях в разработената система за мониторинг на трафика.