Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

За повече информация, моля посетете сайта на общината, на адрес: https://www.borovo.org

Oбщина Борово е разположена в началото на североизточната част на Дунавската равнина. На запад и на юг граничи с общините Ценово и Бяла, а на североизток и изток с общините Иваново и Две Могили. На север достига до брега на река Дунав. В административно отношение общината е част от област Русе, а за целите на регионалното развитие тя е включена в обхвата на Северния централен планов район. Общинският център – гр. Борово отстои на 43 км югозападно от областния център – гр. Русе.

По данни на НСИ за естественото движение на населението и данни за населението за 2019 г.  естественият прираст на населението в община Борово за 2019 г. е отрицателен (-23,45 ‰) и е значително по-нисък от средния за областта (-9,83‰).

Населено място Население Площ на землището (км2) Гъстота на населението (д/км2)
       
с.Батин 592 38,72 15,29
гр.Борово 2318 37,26 62,20
с.Брестовица 202 20,31 9,95
с.Волово 133 14,95 8,89
с.Г.Абланово 953 64,24 14,83
с.Екзарх Йосиф 385 37,77 10,19
с.Обретеник 1464 38,94 37,59
       
Oбщо 6047 252,22 23,97

Гъстота на населението в землищата на Община Борово през 2019 г.

Карта на територията на Община Борово. Източник: Google Maps

Връзка с нас: