Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

За целите на този проект е публикувана и анализирана информация, която е събирана, обработвана и съхранявана единствено от регионалните полицейски управления на Министерството на вътрешните работи. Това са статистически данни за териториалното и времево разпределение на пътните инциденти (катастрофите) на определена територия, в случая – на община Борово, област Русе. Тази информация (с изключение на личните данни на участниците и данните за регистрация на пътните превозни средства (ППС)) е достъпна за гражданите по реда на Закона за достъп до публична информация (ЗДПИ), но тя не е публикувана в Интернет и е необходимо всеки, който иска да я използва да заяви това до РПУ на МВР или до Областните дирекции. Именно това беше направено от екипа по проекта и след като изходните данни бяха предоставени, те бяха подложени на няколко обработки.

Секцията включва всички пътни инциденти, случили се на територията на община Борово за периода 2015 – 2019 г. На базата на броя на пътните инциденти, както и на причините за случването им, могат да бъдат направени съответните анализи, които да определят изготвянето и взимането на мерки за намаляване и дори предотвратяване на пътно-транспортните произшествия в даден пътен участък.

Връзка с нас: