Анкета за пътната безопасност

Публикуваме анкета за пътната безопасност, от която се надяваме да разберем какви са вашите навици по време на придвижването ви на територията на общината, какви са вашите проблеми и какви са вашите идеи за по-добра пътна безопасност и транспортна инфраструктура. Проучването е анонимно, не съхранява и не публикува никакви лични данни на участниците, освен валиден email, предоставен от Вас. Не пропускайте възможността да дадете своя принос за подобряване безопасността на трафика на територията на община Борово, като изберете бутона под този текст.